PRODUKCJA WĘZY PSZCZELEJ :

Oferujemy węzę pszczelą w następujących rodzajach :

  • Wielkopolska
  • Warszawska zwykła
  • Warszawska poszerzana
  • Dadanta
  • Ostrowska

Skupujemy wosk pszczeli !
Skup wosku prowadzony jest przez cały rok.